The Splendid Language

Learning English


کارت پستال تبریک عید نوروز 92 به زبان انگلیسی

کارت پستال تبریک عید نوروز 92 به زبان انگلیسی

کارت پستال تبریک عید نوروز 92 به زبان انگلیسی

کارت پستال تبریک عید نوروز 92 به زبان انگلیسی

کارت پستال تبریک عید نوروز 92 به زبان انگلیسی

+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم اسفند 1391ساعت 14:6  توسط Zohre Hassanzade  | 

طرز قرار گرفتن صفات قبل از اسم

 

ترتیب قرار گرفتن صفات پیش از اسم در زبان انگلیسی طبق الگوی زیر می باشد.

 

اسم + جنس (نوع) + ملیّت + رنگ + اندازه + عدد

 

I have two big colorful Persian wooden carpets.

 

 نکته 1: صفات اشاره this – that – these – those  و حرف تعریف the و نیز صفات ملکی my – your , …

الف) بر دیگر صفات مقدم هستند.

ب) با یکدیگر بکار نمیروند.

- The three good student

- This sweet red roses

- My poor old dog

در جملات بالا کلمات the – this – my  قبل از صفات دیگر بکار رفته اند.

 

نکته 2: سه واژه all ، both و half  مقدم بر صفات ملکی و حرف تعریف the استفاده میشوند.

- all the boys                     

- both my eyes                         

- all her books

 

نکته 3: واژه half مقدم بر a و an می باشد.

- half a minute                  

- half an hour

 

1) Which sentence is grammatically wrong?

a) Don’t look at the people sitting over there.

b) Our brain can keep a record of past events.

c) The cars that are sold are very expensive.

d) The new Japanese blue car will become cheaper.ü

 

ترتیب قرار گرفتن صفات در گزینه d اشتباه است. رنگ باید قبل از ملیت قرار بگیرد پس گزینه d از نظر گرامری غلط است و باید جمله به این صورت باشد:

The new blue Japanese car will be come cheaper.

 

2) Which sentence is grammatically right?

a) The white large cotton shirt was very beautiful.

b) The large white cotton shirt was very beautiful.ü

c) The cotton white large shirt was very beautiful.

d) The beautiful cotton white shirt was very large.

گزینه b درست است. ترتیب قرار گرفتن صفات صحیح است.

 

3) A: Do you have a watch?                  

    B: yes, I have ……………….

a) an old gold watchü                                        c) an old watch gold

b) a gold old watch                                             d) a watch gold

+ نوشته شده در  یکشنبه ششم اسفند 1391ساعت 17:11  توسط Zohre Hassanzade  | 

 Nowruz celebration in Iran

Nowruz is the most important holiday in Iran. Preparations for Nowruz begin in the month Esfand (or Espand), the last month of winter in the Persian solar calendar

Spring cleaning and visiting one another

Further information: Spring cleaning

Spring cleaning, or Khouneh Tekouni (literally means 'shaking the house') or 'complete cleaning of the house' is commonly performed before Nowruz. Persians and other Indo-Iranian groups (Kurds, Azarbaijanis and Balochs) start preparing for the Nowruz with a major spring-cleaning of their houses, the purchase of new clothes to wear for the new year and the purchase of flowers (in particular the hyacinth and the tulip are popular and conspicuous).

In association with the "rebirth of nature", extensive spring-cleaning is a national tradition observed by almost every household in Iran. This is also extended to personal attire, and it is customary to buy at least one set of new clothes. On the New Year's Day, families dress in their new clothes and start the twelve-day celebrations by visiting the elders of their family, then the rest of their family and finally their friends. On the thirteenth day families leave their homes and picnic outdoors.

During the Nowruz holidays, people are expected to visit one another (mostly limited to families, friends and neighbors) in the form of short house visits, which are usually reciprocated. Typically, on the first day of Nowruz, family members gather around the table, with the Haft Seen on the table or set next to it, and await the exact moment of the arrival of the spring. At that time gifts are exchanged. Later in the day, the first house visits are paid to the most senior family members. Typically, the youth will visit the elders first, and the elders return their visit later. When in previous year, a family member is deceased, the tradition is to visit that family first (among the elders). The visits naturally have to be relatively short, otherwise one will not be able to visit everybody on their list. A typical visit is around 30 minutes, where you often run into other visiting relatives and friends who happen to be paying a visit to the same house at that time. Because of the house visits, you make sure you have a sufficient supply of pastry, cookies, fresh and dried fruits and special nuts on hand, as you typically serve your visitors with these items with tea or sherbet. Many Iranians will throw large Nowruz parties in a central location as a way of dealing with the long distances between groups of friends and family.

Some Nowruz celebrants believe that whatever a person does on Nowruz will affect the rest of the year. So, if a person is warm and kind to their relatives, friends and neighbors on Nowruz, then the new year will be a good one. On the other hand, if there are fights and disagreements, the year will be a bad one. As an extended tradition to the holiday, men may or may not choose to shave their faces until the night of the "New Day" as a sign of removal of old habits and tendencies and the rebirth of their faith and being.


+ نوشته شده در  جمعه چهارم اسفند 1391ساعت 7:53  توسط Zohre Hassanzade  | 

 • جشن نوروز در ایران

  نوروز مهم ترین تعطیلات در ایران است. آماده سازی برای نوروز شروع در ماه اسفند (اسپند)، ماه آخر زمستان در تقویم خورشیدی فارسی است .

  بهار تمیز کردن و بازدید از یکدیگر

  اطلاعات بیشتر: تمیز کردن بهار

  تمیز کردن بهار یا خانه تکانی (به معنای واقعی کلمه به معنی تکان دادن خانه) و یا تمیز کردن کامل خانه "این است که به طور معمول قبل از نوروز انجام می شود. ایرانیان و دیگر گروه های هند و ایرانی (کردها، آذربایجان ها و بلوچ ها) شروع به آماده شدن برای نوروز با بهار و تمیز کردن خانه های خود، خرید لباس نو برای پوشیدن برای سال جدید و خرید گل (به ویژه سنبل و لاله که پر طرفدار و  محبوب هستند  آشکاراست ).
  در ارتباط با "تولد دوباره طبیعت، گسترده بهار و تمیز کردن یک سنت ملی است که تقریبا در هر خانواده در ایران مشاهده شده است،  به خرید  لباس شخصی نیز توسعه یافته است، و خرید حداقل یک مجموعه ای از لباس های جدید مرسوم است. در روز سال نو، خانواده ها لباس های جدید خود را می پوشند و شروع به جشن های دوازده روزه با دیدن بزرگان خانواده خود، پس از آن ازبقیه خانواده خود و در نهایت دوستان می کنند  در خانواده ها روز سیزدهم روز بیرون رفتن از خانه یا همان پیک نیک است.

  در طول تعطیلات نوروز، مردم به دیدار یکدیگر (عمدتا محدود به خانواده، دوستان و همسایه ها) در شکل بازدید کوتاه خانگی است ، که معمولا انتظار می رود. به طور معمول، در روز اول نوروز، اعضای خانواده با هفت سین بر روی میز و یا مجموعه ای در کنار آن، منتظر لحظه ای دقیق ورود بهار می شوند . در آن زمان هدیه ها رد و بدل می شوند. بعد این روز دیدارها شروع می شود و معمولآاولین خانه ،خانه بزرگ خانواده است .جوانان اول به بزرگ خانواده خود مراجعه می کنند. هنگامی که در سال گذشته، یکی از اعضای خانواده فوت کرده باشد، سنت است که اولین دیدار از آن خانواده باشد)
  بین بزرگان).دیدارها  به طور طبیعی مدت زمان نسبتا کوتاه است، در غیر این صورت قادر به دیدار از همه نخواهد بود یک دیدار معمولی حدود 30 دقیقه است. از آنجا که دیدارها در خانه است ، شما باید مطمئن شوید به عرضه کافی از شیرینی، شیرینی، میوه های تازه و خشک و آجیل ویژه ای. 

  برخی ازبرگزار کنندگان جشن نوروز بر این باورند که نوروز را به بقیه سال تاثیر می گذارد. بنابراین، اگر فرد گرم و مهربان با بستگان خود، دوستان و همسایگان در نوروزباشد سال جدیدخوب  خواهد بود. از سوی دیگر، اگر دعوا و اختلافات وجود دارد، سال بری خواهد بود. 

+ نوشته شده در  جمعه چهارم اسفند 1391ساعت 7:32  توسط Zohre Hassanzade  |